Logotype

Handeln bygger staden

795:-
st
Jerker Söderlind
Handeln som bygger staden är två häftade band.

Handeln har alltid varit den centrala drivkraften i skapandet av städer och offentliga mötesplatser. Handeln utformar också juridiska och finansiella regelverk och driver på utvecklingen inom teknologi, transport- och kommunikationssystem.

Handeln påverkar även alla människors vardagsliv - i täta, levande stadsmiljöer eller ogästvänliga handelsplatser i städers periferi. Jerker Söderlind ger i sin bok konkreta förslag på hur städer kan utformas för hållbarhet och attraktivitet.

Bokens första del tecknar en mer principiell bild av handelns stadsskapande och samhällspåverkande roll. Del två analyserar konkreta vägval i tio svenska städer och kan användas som handledning i kundanpassad stadsutveckling.

Författare:
Jerker Söderlind
Antal sidor:
-
Förlag:
Market
Vikt:
1400 gram
Utgivningsår:
2011
ISBN-10:
915343823X
Upplaga:
1
ISBN-13:
9789153438236
Alla böcker
Handeln bygger staden<br />