Logotype

Om Fastighetslitteratur.se

Välkommen till fastighetslitteratur.se!

Fastighetslitteratur.se är en plattform för fastighetsrelaterad information i såväl bok-, rapport- som kompendieform. Vi vänder oss till dig som är verksam i fastighetsbranschen och är i behov av den senaste informationen och kunskapen.

Fastighetslitteratur.se är under uppbyggnad och fler titlar kommer att presenteras inom kort. Saknar du någon titel eller kategori är du välkommen att tipsa oss!

 

Söker du en förläggare?
Har du själv skrivit en bok, rapport eller ett kompendium som du vill erbjuda marknadens aktörer är du välkommen att kontakta oss. Vi tillhandahåller möjligheten att förlägga din bok och ansvarar då för exempelvis produktion, marknadsföring och försäljning.

 

Marknadsföra en bok
Det finns möjlighet att marknadsföra en egen publikation på eget förlag genom Fastighetslitteratur.se.

 

Vi är en del av Fastighetsnytt Förlags AB
Fastighetslitteratur.se är en del av Fastighetsnytt Förlags AB som har gett ut tidningen Fastighetsnytt sedan 1994. Fastighetsnytt Förlags AB anordnar även seminarieevenemanget Business Arena, erbjuder utbildningar, driver platsannonstjänsten Fastighetsjobb.se och ger ut böcker.