Logotype

Så skapas attraktiva städer

279:-
st
av Roland Andersson, Svante Mandell, Mats Wilhelmsson

Många fler städer kan göras mer attraktiva. Västerås och Hammarby Sjöstad i Stockholm är några goda exempel där städernas naturliga läge nära vatten utnyttjats till bostäder och där värdet av detta inkluderats i den samhällsekonomiska kalkylen. Om fler kommuner använde sig av cost-benefit- analyser som underlag vid beslut om stadsbyggande, infrastruktur och stadsmiljö, skulle göra det mycket lättare att välja vilka investeringar och reformer som bör göras. Lokala fastighetsskatter skulle exempelvis kunna införas, eventuellt istället för den statliga fastighetsavgiften, för att finansiera olika infrastrukturprojekt som främst gynnar den lokala befolkningen. I boken analyseras den statliga bostadspolitiken, som har en avgörande betydelse för att få till stånd attraktiva städer, liksom skola och högre utbildning. Nytänkande reformförslag presenteras i denna mycket intressanta och lättlästa bok. Författarna, är alla nationalekonomer med inriktning på samhällsbyggnad och knutna till KTH, Kungliga Tekniska Högskolan. Boken vänder sig till kommunala och regionala politiker, till tjänstemän inom stadsbyggnad och arkitektur samt till en allmänhet som är intresserad av att få bo och leva i mer attraktiva städer.

Författare:
Roland Andersson, Svante Mandell och Mats Wilhelmsson
Antal sidor:
160
Förlag:
Samhällsförlaget
Vikt:
300 gram
Utgivningsår:
-2015-01
ISBN:
- 9789198060089
Upplaga:
1
ISBN:
Så skapas attraktiva städer